اخبار و مقالات

کاشف تاثیرات کافئین به سئوالاتتان پاسخ می‌دهد

تاریخ: 1398/02/15 دسته: مقاله ها

دکتر کلنک رئیس بخش تحقیقاتی دکتر کورت ولف و کاشف تاثیرات کافئین به بخش زیادی از سئوالات مصرف کنندگان آلپسین پاسخ داده است و ابهامات آنها را در مورد تاثیرات و نحوه استفاده از محصولات آلپسین را برطرف کرده است. در ادامه بخشی از این پرسش و پاسخ ها را که ممکن است سئوال بسیاری از شما باشد را آورده ایم.

آيا نوشيدن قهوه در جلوگيری از ريزش موها مؤثر ميباشد؟

نوشيدن قهوه با مصرف موضعي کافئين با دوز معلوم تفاوتهای زيادی دارد چنانکه در هنگام نوشيدن قهوه ابتدا مي بايد نوشيدني مصرف شده از سيستم گوارشي گذر نموده و سپس توسط ساير اعضاء جذب گردد و در بدن توزيع گردد و در اين پروسه مقدار بسيار اندکي توسط پوست سر و ريشه های مو جذب مي گردد که ناکار آمد است و به هيچ وجه با حالت موضعي برابری     نمي کند و حتي مصرف روزانه 50 فنجان قهوه نيز نمي تواند کافئين مورد نياز برای ريشه های مو را تأمين کند.

من پوست سرحساسی دارم، قبل ازشستشو برای چه مدت زماني مي بايد شامپو کافئينهC1 را روی پوست سرخود نگه دارم؟

اصولاً هرچه زمان ماندن شامپو به روی پوست سر بيشتر باشد کافئين تأثير خود را بهتر نشان خواهد داد، بااين وجود اين مسئله در پوستهای سرحساس مي تواند عاملي برای ايجاد التهاب باشد،. بنابراين شما مي بايد از طريق تجربي دريابيد که آيا پوست سر شما نسبت به باقي ماندن شامپو برای مدت زياد درسطح آن حساس است يا خير؟ ولي زماني که من توصيه مي نمايم دو تا پنج دقيقه مي باشد. وبه صورت معمول دراين محدوده زماني کمپلکس کافئين مي تواند ريشه های مو را تحريک و فعال نمايد.

من برای مدت سه هفته است که از تونيک آلپسين استفاده مي نمايم ولي تاکنون بهبود محسوسي را در روند ريزش موهای خود مشاهده نکرده ام؟

باز ساز ی و برقراری مجدد سيکل انرژی در ريشه های مو مسلماً به زمان خاص خود نياز دارد ودر مواردي که فرد دچار ريزشهای شديد موهای سر خود مي باشد بايد حدوداً مدت زمان سه تاچهار ماه به پروسه درماني خود به صورت منظم ادامه دهد تا شاهد افت چشمگير در ريزش موهای سر خود باشد.

من دچار ريزش موی ارثي مي باشم برای رفع اين مشگل مي بايد از تونيک الپسین استفاده نمايم و يا از شامپوC1 و يا از هر دوی اين محصولات؟

برای تأثيرات بيشتر و کامل شدن پروسه درماني استفاده همزمان از شامپو C1 و تونیک الپسین مکرراً توصيه شده است خصوصاً برای افرادی که عادت به استحمام روزانه ندارنددر روزهايي که استحمام صورت نمي گيرد مي توانند از تونيک به صورت تنها روی پوست سر خشک خود استفاده نمايند در اين حالت جذب مورد نظر  انجام مي گيرد ولي حالت بهينه استفاده ابتدا از شامپو C1 و پس از استحمام استفاده از  تونيک مي باشد. پس در حالت کلي استفاده از دو محصول بصورت مکمل توصيه مي گردد.

من حدوداً يک سال است که از تونيک آلپسين استفاده مي نمايم ولي شاهد رويش موهای جديد در سر خود نيستم آيا استفاده از اين محصول برای من بيفايده است؟

تأثير تونيک و کليه محصولات کافئين دار آلپسين تنها روی ريشه های موی زنده که حاوی پياز مي باشد نمود خواهد داشت و ذکر اين نکته لازم است که اين محصولات مي تواند ريشه های مو ضعيف که به خودی خود قدرت رشد ندارند را انرژی رساني نموده و به آنها قدرت رشد و نمو بدهد به عبارت ديگر اين تونيک از ريزش جلوگيری نموده و ريشه های ضعيف را دوباره به فاز رشد ميبرد ولي باعث به وجود آمدن مو در مناطقي از سر که مدتهاست که به طاسي دچار شده اند و فوليکولهای ريشه مو در آنها از بين رفته نمي گردد.

آيا الکل به کار رفته در محصولات و فرآورده های آلپسين زيان آور مي باشد؟

بصورت کلي بايد بدانيم که الکل هيچ گونه تأثير سوئي به روی ريشه موها نمي گذارد و نيز       بايد بدانيم که الکل موجود در فرآورده های آلپسين بصورت يک گروه ناقل عمل مي کند و باعث جذب سريع ترکيبات مفيد ضد ريزش از طريق  پوست سر مي گردد .

آيا اگر شامپو کافئينه C1 را بيش از دو دقيقه روی پوست سر باقي بگذاريم شاهد اثرات بيشتری خواهيم بود؟

بله در تحقيق اخيری که در دانشگاه برلين انجام گرفته ثابت گرديد که از هنگام تماس شامپو تا مدت سي دقيقه از راه پوستي شاهد جذب مفيد خواهيم بود ولي اين نکته شايان ذکر است که برای افرادی که دارای پوست سر حساس مي باشند باقي گذاردن شامپو برای مدت زمان طولاني مي تواند باعث ايجاد حساسيت گردد لذا به اين گونه افراد توصيه مي شود که از باقي گذاردن شامپو بيش ازدودقيقه به روی پوست سر خود پرهيز نمايند.

آيا مي توان پس از استفاده از تونيک الپسین از فرآورده های ديگری چون ژل و اسپری مو استفاده نمود؟

بله پس از استفاده از تونیک و انجام ماساژ بايد حدوداً سه دقيقه برای جذب کامل مواد فعال کننده صبر نموده و سپس مي توان از ساير حالت دهنده ها استفاده نمود.

آيا بايد حتماً بصورت روزانه ازتونیک الپسین استفاده نمود؟

کمپلکس کافئين پس از استفاده سريعاً جذب گرديده و خود را به فوليکولهای مو مي رساند و در آن ناحيه با جلوگيری از اثرات مضر هورمون تستسترون وبا يک انرژی رساني مناسب از ريزش موها جلوگيری نموده و به رشد آنها کمک مي نمايد. ولي تأثيرات کافئين به روی فوليکولهای ريشه مو از زمان مصرف تنها تا مدت 24 ساعت باقي خواهد ماند و در نتيجه برای نتيجه گيری مطلوب مي بايد مصرف به صورت روزانه انجام گيرد.

من برای چندين هفته است که از تونيک الپسین استفاده مي نمايم وشاهد افزايش ريزش موهای خود هستم؟

در مواردی بسيار نادر ريزش افزوده ممکن است بوجود آيد که اين مسئله کاملاً موقتي است و جای نگراني ندارد دليل اين مسئله به اين صورت است که تعداد زيادی از موها که در فاز استراحت مي باشند و نيز دارای ريشه های ضعيفي مي باشند پس از انجام ماساژبدون آنکه از قسمت فوليکول يا ريشه آسيبي ببيند دراثرماساژ قوی جدا مي گردند ولي بايد دانست که اين حالت گذرا است و پس از اندک زماني موها دوباره در اثر استفاده از محصولات به فاز رشد برگشته و شاهد کاهش ريزش و رويش جديد خواهيم بود.

از چه زماني بايد درمان با محصولات کافئينه آلپسين را آغاز نمود؟

اگر فردی از ريزش ارثي موها رنج مي برد مي بايد هر چه سريعتر درمان را آغاز نمود در مردان اصولاً با آغاز بلوغ جنسي، ترشح مرتب هورمون تستسترون انجام ميگيرد که باعث سستي ريشه های مو و ريزش زود هنگام آنها مي گردد .

اگر در هر زماني درمان قطع گردد آيا مشگل ريزش بيشتر خواهد شد و اصولاً پروسه درماني با کافئين چقدر بايد ادامه يابد؟

از زماني که مصرف محصولات آغاز مي گردد موها در طي يک پروسه زماني به فاز رشد مي روند و قطع ناگهاني، موها را به ناگاه از فاز رشد خارج مي سازد پس در هر صورت قطع ناگهاني محصولات توصيه نميگردد و اين کار بايد با کاهش مصرف در طي زمان صورت گيرد ولي پس از قطع درمان ريزش موها نسبت به زماني که درمان صورت نمي گرفته اضافه نمي گردد و فرد دوباره پس از مدت زماني به حالت قبل از استفاده از محصولات برمي گردد و به همان اندازه ريزش خواهد داشت به عبارت ديگر قطع درمان باعث افزوده شدن ريزش موها نمي گردد، روش صحيح مصرف استفاده طويل مدت، منظم و مکرر محصولات مي باشد.

چه مقدار از  تونیک الپسین بايد به صورت روزانه مصرف گردد؟

تونیک مي بايد قطره قطره روی نواحي مختلف سر، قسمت جلو و عقب ريخته شود. و همزمان ماساژ نرم و ملايمي توسط انگشتان دست به روی اين نواحي انجام گيرد.و قطرات بايد پخش گردند تا تمام نواحي سر بخصوص قسمتهايي که دارای ريزش بيشتری هستند نيز به تونيک آغشته گردند.

آيا محصولات آلپسين مي توانند هيچ گونه عارضه جانبي در فرد ايجاد نمايند؟

تمامي محصولات آلپسين از موادی مؤثرو طبيعي ساخته شده اند و ميتوان اين اطمينان را به مصرف کننده داد که استفاده از آنها چه در هنگام مصرف و چه پس از قطع آنها هيچ گونه عارضه جانبي به جای نمي گذارند و در ضمن محصولات آلپسين دارای تأييديه و استاندارد داروئي اروپا و نيز تأييديه و بر چسب اطمينان از وزارت بهداشت و درمان ايران مي باشند.

انجام ماساژ ملايم با انگشتان دست هنگام استفاده از محصولات از چه نظر توصيه مي گردد؟

انجام ماساژ باعث پخش يکنواخت کمپلکس کافئين و ساير مواد مؤثر ضد ريزش در سطح سر مي گردد و نيز به جذب بهتر اين مواد توسط پوست سر و ريشه های مو کمک مي کند و در ضمن در زمان استفاده از شامپوهای ضد ريزش آلپسين همچون(A3و شامپو دو تأثيره) ماساژ ملايم  باعث کمک به برداشته شدن لايه های شوره از پوست سر مي گردد.

الگو مصرف محصولات بايد چگونه باشد فرضاً اگر شخصي وجود دارد که از ريزش ارثي موهای خود رنج مي برد و نيز دارای پوست و موهای سر (حساس، خشک، چرب،ويا شوره دار) مي باشد الگو مصرف بايد به چه صورتي باشد؟

در اين موارد اگر ريزش مو شديد مي باشد فرد بايد روزانه از تونيک افتر شامپو استفاده نمايد و در شستشوهای هفتگي خود مي تواند از شامپو کافئينه که برای تمامي انواع مو مناسب است نيز برای نتيجه گيری مناسب تر بصورت متناوب استفاده نمايد برای حل ساير مشکلات مي تواند يکي از انواع ديگر شامپوها که در ذيل توضيح آن مي رود را به عنوان شامپو روزانه خود مصرف نمايد و پس از آن از تونيک استفاده نمايد:

  • شامپو A1 : برای معمولي و خشک
  • شامپو A2 : برای موهای چرب
  • شامپو A3 : ضد شوره
  • شامپو S1 : برای موها و پوستهای سر حساس

آيا محصولات آلپسين بصورت يکسان به روی تمامي افراد تأثير گذار خواهد بود؟

کارا بودن محصولات آلپسين همواره به مصرف صحيح و منظم آنها بستگي دارد و نيز وضعيت موها و پوست سر فرد نيز از ديگر مسائل مهم در اين بحث مي باشد ولي به صورت کلي فاکتورهای ديگري نيز در ريزش موها دخيل مي باشند که از ميان آنها مي توان به مواردی چون: استرس، تغذيه نامناسب، فقر ويتامينها و اسیدامينه ضروری، وجود عوامل سمي در محيط و آلودگيها و استفاده از انواع پوششها روی پوست سر همچون کلاه  به مدت زياد نام برد.

اجزاء تشکيل دهنده کمپلکس کافئين که از ريزش ارثي موها جلوگيری مي کنند شامل چه موادی هستند؟

عنصر اصلي که به عنوان مهار کننده هورمون دی هيدرو تستسترون عمل مي نمايد و نيز با مهار آنزيم  فسفودی استراز باعث انرژی رساني مناسب به ريشه های مو ميگردد ماده کافئين مي باشد و نيز در ترکيب محصولات از زينک که فاکتور اساسي در برقراری متابوليسم سلولهای ريشه مو مي باشد بهره گرفته شده و نيز از ويتامين A به عنوان آنتي اکسيدان و مهار کننده راديکالهای آزاد استفاده شده،  همچنين از ترکيب ويتامين نياسين اميد که ويتاميني مغذی برای پوست سر مي باشد و نيز به سلول اين امکان را مي دهد که انرژی بيشتری را از مواد کربوهيدراتي آزاد نمايد و به مصرف خود برساند استفاده گرديده.

آيا فردی که از ماينوکسيديل بصورت موضعي استفاده ميکند مي تواند از محصولات آلپسين نيز استفاده نمايد؟

بله ولي مصرف موضعي هر دو فرآورده در يک زمان نبايد صورت گيرد به عنوان مثال اگر شخصي صبحها از ماينوکسيديل بصورت موضعي استفاده مي کند، مي بايد پس از گذشت زمان کافي در محدوده زمانی شب از تونيک الپسین استفاده نمايد و به صورت کلي استفاده از هر دو محصولات تضادی را ايجاد نمي کند.

آيا فردی که از قرصهای فينوسترايد استفاده مي کند مي تواند از محصولات آلپسين نيز استفاده نمايد؟

بله استفاده از پروپشيا (فينوسترايد) همراه آلپسين مي تواند نتايج بسيار مطلوب در بر داشته باشد زيرا که فينوسترايد باعث کم شدن مقدار (DHT) در بدن گشته و کمپلکس کافئين نيز با مهار فسفودی استراز، (DHT) و انرژی رساني مناسب از ريزش ارثي مو جلوگيری مي کند، البته فرد مورد نظر بايد دقت کند که مصرف فينوسترايد ممکن است در دراز مدت برای فرد عوارض جانبي ايجاد کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدها